Välj rätt väderskydd

Väderskyddat byggande – en välbeprövad metod

Under mer än 20 år har metoden med väderskyddat utvecklats. Idag finns etablerade och väl beprövade tekniska lösningar. Det har medfört att ett växande antal byggherrar och entreprenörer väljer att väderskydda sina byggprojekt.

Mer om välj rätt väderskydd

Väderskydd mer än bara en presenning

Kunskapen om vilka olika typer av väderskydd som finns och hur de används är begränsad. Det gör att definitionen av väderskydd i förfrågningsunderlagen i vissa fall är otydlig och kan bli fri för egen tolkning. För olika byggprojekt ser behoven olika ut och valet av väderskydd bör anpassas därefter.

Guide för fristående väderskydd

Fuktkänsliga konstruktioner kan byggs torrt och säkert från första spadtaget med fristående väderskydd. Detta lämpar sig väl vid vid nyproduktion, renovering av byggnader och utbyggnader.

En_batttre_byggprocess_low_1page_Sida_01

EN BÄTTRE BYGGPROCESS

Layher AB har i samarbete med Byggherrarna genomfört en studie om de utmaningar, erfarenheter och attityder som styr användningen av väderskydd.

Fyll i din e-postadress nedan så skickar vi rapporten till dig.