Ekonomi & arbetsmiljö

Drivkrafterna varierar

Många ser en utmaning i att beräkna och utvärdera de totalekonomiska vinsterna med att använda väderskydd i byggprocessen. För att underlätta planering, beräkning och beslut om väderskydd behövs en god överblick av de ekonomiska för- och nackdelarna på både kort och lång sikt.

Mer om ekonomi & arbetsmiljö

Identifiera fuktrisker tidigt i processen

En viktig del i arbetet med att uppfylla Boverkets byggregler är att säkerställa fuktsäkerheten i byggnaden. Vi har träffat fuktsakkunnige Johan Tannfors på AK Konsult som menar att många som inte använt väderskydd tidigare har blivit medvetna om behovet.

Layher_WP_1Enbattrebyggprocess_72_SS EN16508 2015-1

EN BÄTTRE BYGGPROCESS

Layher AB har i samarbete med Byggherrarna genomfört en studie om de utmaningar, erfarenheter och attityder som styr användningen av väderskydd.

Fyll i din e-postadress nedan så skickar vi rapporten till dig.