Ansvar & kravställning

Byggherrens ansvar säkerställa fuktsäkerhet

Byggherrens agerande tidigt i processen påverkar möjligheten att utnyttja potentialen med väderskyddat byggande. En ny studie visar dock att kunskapen är begränsad när det gäller kravställningen på väderskydd.

Mer om ansvar & kravställning

Fokus på säkerhet vid takarbete

Den 1 juli 2014 infördes nya arbetsmiljöföreskrifter för ställningar och väderskydd, AFS2013:4, som innebar skärpta krav på ställningsentreprenörer och tillverkare. Föreskrifterna gynnar seriösa entreprenörer som fokuserar på säkerhet för den som utför arbetet. Åke Norelius på Arbetsmiljöverket betonade inför införandet att alla aktörer har ansvar för sin egen del.

Projektstudie: Byggnation med KL-trä utan väderskydd ökar mikrobiell påväxt

Går det att bygga med KL-trä utan väderskydd? Lars Olsson, RISE, har utfört fallstudier, fältmätningar och intervjuer med syfte att ge ökad kunskap om hur KL-träkonstruktioner (inklusive skarvar, anslutningar och infästningspunkter) påverkas vid nederbörd under byggnation. Resultatet pekar på att det är svårt eller omöjligt att helt undvika uppkomst av mikrobiell påväxt.

En_batttre_byggprocess_low_1page_Sida_01

EN BÄTTRE BYGGPROCESS

Layher AB har i samarbete med Byggherrarna genomfört en studie om de utmaningar, erfarenheter och attityder som styr användningen av väderskydd.

Fyll i din e-postadress nedan så skickar vi rapporten till dig.