Din kunskapsportal om
väderskyddat byggande

Välj rätt väderskydd

Skälen att välja väderskyddat byggande varierar. Olika byggprojekt kräver olika typer av väderskydd. Så kan du välja rätt väderskydd för ditt byggprojekt.

Ekonomi & arbetsmiljö

För att hitta de ekonomiska drivkrafterna för väderskyddat byggande behövs god överblick av ekonomiska för- och nackdelar på både kort och lång sikt.

Ansvar & kravställning

Kunskap om vilka krav som bör ställas i förfrågningsunderlagen är begränsad. Med ett mer aktivt arbete med kravställning underlättar du upphandling.

Framtidens byggande 2023

Välkommen till seminarium om framtidens byggande ur ett fuktperspektiv
Datum: 19 april, Kalmarsalen, Skeppsbrogatan 49, Kalmar
Event: Seminarium
Arrangör: Conservator
Aktivitet: Lyssna till Layhers ingenjörer kl 13.00: Kravställning och projektering av väderskydd

Så vill diplomerad fuktsakkunniga Eva Gustafsson att vi bygger torrt

Möt Eva Gustafsson, ordförande i föreningen Fuktsakkunniga i Sverige i en artikel från nyhetsmagasinet Högaktuellt.
Eva berättar om föreningen, hur hon ser på byggnation med organiska material, väderskydd och byggbranschens utveckling.

En_batttre_byggprocess_low_1page_Sida_01

EN BÄTTRE BYGGPROCESS

Layher AB har i samarbete med Byggherrarna genomfört en studie om de utmaningar, erfarenheter och attityder som styr användningen av väderskydd.

Fyll i din e-postadress nedan så skickar vi rapporten till dig.

Ett samarbete med: