Din kunskapsportal om
väderskyddat byggande

Ekonomi & arbetsmiljö

För att hitta de ekonomiska drivkrafterna för väderskyddat byggande behövs god överblick av ekonomiska för- och nackdelar på både kort och lång sikt.

Ansvar & kravställning

Kunskap om vilka krav som bör ställas i förfrågningsunderlagen är begränsad. Med ett mer aktivt arbete med kravställning underlättar du upphandling.

Välj rätt väderskydd

Skälen att välja väderskyddat byggande varierar. Olika byggprojekt kräver olika typer av väderskydd. Så kan du välja rätt väderskydd för ditt byggprojekt.

Layher_WP_1Enbattrebyggprocess_72_SS EN16508 2015-1

EN BÄTTRE BYGGPROCESS

Layher AB har i samarbete med Byggherrarna genomfört en studie om de utmaningar, erfarenheter och attityder som styr användningen av väderskydd.

Fyll i din e-postadress nedan så skickar vi rapporten till dig.

Ett samarbete med: