Din kunskapsportal om
väderskyddat byggande

Fuktskydd vid byggnation av KL-trähus

Välkommen på seminarium under Nordbygg 2021 på Stockholmsmässan
Torsdag den 22 april 2021 kl 15:15 - 15:45
Scenen vid stora entrén
Seminarium: Resultatet av två nya studier från RISE angående KL-träbyggande utan väderskydd.
Presentation av hur olika husgeometrier kan väderskyddas.
Föreläsare: Lars Olsson, RISE och Nikolaj Murikoff, Layher
Mer information: Registrera din e-postadress och få rapporter, inbjudan till seminarium och information om väderskydd.

 

Ekonomi & arbetsmiljö

För att hitta de ekonomiska drivkrafterna för väderskyddat byggande behövs god överblick av ekonomiska för- och nackdelar på både kort och lång sikt.

Ansvar & kravställning

Kunskap om vilka krav som bör ställas i förfrågningsunderlagen är begränsad. Med ett mer aktivt arbete med kravställning underlättar du upphandling.

Välj rätt väderskydd

Skälen att välja väderskyddat byggande varierar. Olika byggprojekt kräver olika typer av väderskydd. Så kan du välja rätt väderskydd för ditt byggprojekt.

En_batttre_byggprocess_low_1page_Sida_01

EN BÄTTRE BYGGPROCESS

Layher AB har i samarbete med Byggherrarna genomfört en studie om de utmaningar, erfarenheter och attityder som styr användningen av väderskydd.

Fyll i din e-postadress nedan så skickar vi rapporten till dig.

Ett samarbete med: